Op zoek naar een autoverzekeraar? Let op er zijn verschillende Soorten Auto verzekeringen

Er kunnen drie autoverzekeringen onderscheiden worden met betrekking tot de dekking, de voorwaarden en de premie.

  1. WA-verzekering

Een autoverzekering is verplicht voor iedereen in Nederland die met een voertuig op de openbare weg rijd.  Deze verplichting vanuit de wet word echter niet op alle vormen van autoverzekeringen toegepast.  Zo is het mogelijk om de goedkoopste en minst uitgebreide verzekering af te sluiten en zo te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Een autoverzekering is verplicht voor iedereen in Nederland die met een voertuig op de openbare weg rijd.  Deze verplichting vanuit de wet word echter niet op alle vormen van autoverzekeringen toegepast.  Zo is het mogelijk om de goedkoopste en minst uitgebreide verzekering af te sluiten en zo te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Welke verzekering heb je minimaal nodig om op openbare weg te rijden?

Zonder verzekerd te zijn is het niet toegestaan de openbare weg op de gaan! Wil je weten welke autoverzekering verplicht is? Lees hier verder over welke autoverzekering verplicht is.

De meeste simpele ( minst uitgebreide ) vorm van een autoverzekering er voor iedereen die de weg op wil.  Deze WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering is in het leven geroepen om eventuele slachtoffers van een ongeval te garanderen dat de dader de kosten van de schade zal kunnen vergoeden. Veel mensen hebben onvoldoende spaargeld achter de hand om de materiële kosten van een aanrijding zomaar te kunnen betalen. De lichamelijke kosten kunnen daarnaast nog veel verder uit de hand lopen, zeker wanneer het gaat om blijvend lichamelijk letsel. Met een verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid zal de verzekering in zo’n geval uitkeren en kunnen de kosten toch worden vergoed. Zou je toch het risico nemen om op de openbare weg te rijden en er zou iets mis gaan, bestaat de kans dat je daar je hele leven voor blijft betalen.

2. Beperkt casco autoverzekering
Voor een beperkt casco autoverzekering worden ook wel de termen WA Extra of WA Plus gebruikt. Deze autoverzekering biedt net even wat meer dekking en is een prima aanvulling op de WA-verzekering voor auto’s die een leeftijd hebben tussen de 3 en 8 jaar. Specifieke gebeurtenissen komen voor dekking in aanmerking, zolang deze maar niet door eigen toedoen veroorzaakt zijn.

3. Volledig casco verzekering
De volledige casco verzekering is beter bekend als de allriskverzekering en wordt vooral afgesloten voor nieuwe auto’s met een leeftijd tot 3 jaar. Deze allrisk verzekering is inclusief een WA-verzekering en dekt daarnaast alle schade, die is ontstaan door van buiten komend onheil.

Premie van de autoverzekering
De hoogte van de premie verschilt natuurlijk per type verzekering, maar hangt ook af van een aantal andere kenmerken. Zo is de dagwaarde van de auto van belang, maar ook de leeftijd van de verzekerde en de woonplaats waar de verzekerde is ingeschreven. Daarnaast is het aantal schadevrij gereden jaren ook nog eens van belang.

Verzekering en leeftijd auto
Het type verzekering dat aangeraden wordt, is onder meer afhankelijk van de leeftijd van auto. Nieuwe auto’s tot 3 jaar komen in aanmerking voor een allrisk verzekering, die na 3 omgezet kan worden in een gedeeltelijk casco verzekering. Na 8 jaar kan deze vervolgens weer omgezet worden in de verplichte WA- verzekering.

In Nederland zijn er door het hele jaar heen veel auto’s op de weg, waarvan een deel betrokken raakt bij ongelukken en schade veroorzaken. Er is niet altijd alleen materiële schade, maar er kan ook sprake zijn psychische schade. Een autoverzekering kan deze schade dekken. Door de verplichte WA-verzekering krijgen verkeersdeelnemers de garantie dat schade als gevolg van andere verkeersdeelnemers vergoed kan worden. De autobezitters kunnen dan zelf verder bepalen om voor een uitgebreidere dekking te bieden.

Het is wel aan te raden om voor het afsluiten van een autoverzekering eerst de premies en voorwaarden van verschillende verzekeringen onderling met elkaar te gaan vergelijken.

Dekking

Zoals gezegd is de WA-verzekering de autoverzekering met de minst uitgebreide dekking. Het vergoedt in principe alleen de schade die aan derden wordt toegebracht, mits dit niet opzettelijk is gebeurd. Alle schade aan de eigen auto komt met deze verzekering dus nog altijd voor de eigen rekening. Dit is anders met een Beperkt Casco verzekering. Deze autoverzekering biedt ook dekking tegen invloeden van buitenaf zoals hagel, regen en wind. Dit zijn zaken die buiten de eigen invloed om gaan, maar die toch een hoop schade kunnen veroorzaken. Deze schade wordt veelal tot een maximaal bedrag gedekt, dit bedrag verschilt per verzekeraar waardoor het slim is hier goed op te letten bij het afsluiten van een autoverzekering om zo te voorkomen dat er achteraf verrassingen zullen ontstaan.

De Volledig Casco of All risk autoverzekering biedt de meest uitgebreide dekking. Dit is de duurste autoverzekering, maar toch is het verstandig om deze autoverzekering af te sluiten wanneer er een nieuwe auto wordt aangeschaft of de auto anderzijds een zeer hoge waarde vertegenwoordigt. Een hogere waarde van de auto zorgt namelijk ook al snel voor een hogere kostenpost in geval van schade, dit verantwoordt de hogere kosten voor de verzekering en zorgt ervoor dat ook schade door de eigen schuld, mits onopzettelijk, wordt vergoed door de verzekering.

De polisvoorwaarden zijn niet bij elke verzekeraar even duidelijk en het kan dan ook lastig zijn om de verschillen bij het vergelijken duidelijk te krijgen.

Daarnaast moet er ook nog rekening worden gehouden met een eventueel eigen risico en het verzekerde bedrag, die van invloed zullen zijn op de hoogte van de premie. Er moet dus op veel verschillende zaken gelet worden bij het vergelijken van de autoverzekeringen. Ga dus niet altijd direct op de goedkoopste autoverzekering af, maar bekijk ook de voorwaarden. Een goedkope autoverzekering kan worden afgesloten door bijvoorbeeld een hoog eigen risico te nemen of door voor een lager verzekerd bedrag te kiezen. Een pakketpolis kan vaak voordelig zijn, door de hoge korting, die dan wordt gegeven. U kunt hier ook een offerte aanvragen voor een autoverzekering.